Religiøse høgtidsdager

Sist endret 4. mai 2022 10:41 av Kristin Beathe Hansen

Fritak fra undervisning/utsatt eksamengrunnet helligdager vurderes av Kunnskapsdepartementet som særskilte behov som institusjonen skal søke å tilrettelegge for så langt det er mulig og rimelig.