Prioritering ved fulle kull

Dersom du rykker ned til lavere kull eller kommer tilbake fra permisjon, gjelder disse retningslinjene.

  1. Studenter som har hatt permisjon i forbindelse med fødsel. Likestilt med svangerskapspermisjon er permisjon i forbindelse med adopsjon og studenter som har hatt permisjon for å ha daglig omsorg for barn under 18 måneder, syke eller funksjonshemmede barn.
  2. Studenter som har vært borte fra studiet pga. egen alvorlig, langvarig og dokumentert sykdom. Likestilt er også studenter som har hatt forskningspermisjon i forbindelse med studentstipend.
  3. Studenter som ufrivillig har vært nødt til å vente ett semester.
  4. Studenter som har hatt permisjon av andre grunner.
  5. Studenter som stryker til kontinuasjonseksamen og studenter som har dokumentasjon på at de er syke til kontinuasjonseksamen.
  6. Studenter som må settes ned et kull grunnet manglende dokumentasjon for ikke møtt til eksamen, manglende godkjenning av obligatorisk undervisning eller klinisk tjeneste, og  studenter som trekker seg fra semesteret eller eksamen uten dokumentert grunn.

Kun aktuelt for odontologistudenter i 1.-4 (del I) semester: Prioriteringsrekkefølgen endres ikke etter ekstra eksamen (avholdt i semestre uten undervisning). Det betyr at man, ved bestått ekstra eksamen, ikke blir prioritert høyere enn det man ble etter ordinær eller konte/utsatt eksamen.

Hvorvidt det er plass på det aktuelle kullet for studenter som har vært ute i permisjon (punkt 1 til 4), vil avklares i begynnelsen av desember for vårsemesteret og i begynnelsen av juli for høstsemesteret.

Det anvendes loddtrekning dersom det er flere studenter innenfor samme prioriteringsgruppe enn det er plasser på kullet. Studenter som stryker (punkt 5) eller settes ned av andre grunner (punkt 6) vil måtte vente til eksamensresultat er avklart før de får vite om de får plass på det aktuelle kull. Dersom de ikke kan innpasses på det kull de settes ned til, vil de bli satt i permisjon.

Vedtatt av programutvalget for studier og studieprogrammer 10.02.11, revidert 15.11.12.

Publisert 13. des. 2012 10:09 - Sist endret 28. feb. 2013 11:42