Læringsmiljøet

Si fra om læringsmiljøet

UiO er avhengig av ros og ris fra deg for å bli bedre. Si fra både når du er fornøyd eller når du mener noe må forbedres.

Du kan velge å gi tilbakemeldingene muntlig eller skriftlig

Læringsmiljøkontakter - Si fra-mottak

Tekniske mangler

Gi beskjed om tekniske mangler i rom og bygninger, eller på universitetets utearealer. Det kan være dårlig renhold/luft, skifte av lyspærer, glatte veier eller lignende.

Bli med i studentforening

Hovedoppgaven for studentutvalget (OSU) er å fremme studentene sine interesser overfor fakultetsledelsen og andre beslutningsorgan.