Etiske retningslinjer for studenter og ansatte på OD

Studenter og ansatte har etiske retningslinjer å forholde seg til i veiledningsrelasjoner.

Publisert 17. des. 2021 12:32 - Sist endret 23. juni 2022 14:16