Status Covid-19 og vitenskapskomiteen

Er det riktig at det er flere kvinner enn menn som blir smittet av Covid-19? Og hvem er det egentlig som dør? Er det de mellom 80 og 90 år? Dette er noen av spørsmålene som vitenskapskomiteen jobber med.

Bildet kan inneholde: blå, grønn, lys, grafisk design, tekst.

–   Vi er inne i en høst hvor Covid-19 fremdeles legger store begrensninger på oss, sier forskningsdekan Linda Hildegard Bergersen. Hun leder vitenskapskomiteen som ble satt ned av dekan Pål Barkvoll i forbindelse med pandemiutbruddet.

Forskningsdekan Linda Hildegard Bergersen. Foto: Karl Henrik Nymo

  

–   Når det publiseres nye forskningsresultater knyttet til Covid-19 er det viktig å systematisere den, og ikke minst, sortere ut det som er «fake news», sier forskningsdekanen. For helt siden pandemien startet har det blitt produsert store mengder forskning, men mye av den er dessverre ikke bra nok, sier forskningsdekanen.

 

Det viktigste mandatet til vitenskapskomiteen er derfor å ta bort støy og å finne frem til den forskningen det er hold i og presentere denne i sammendrag.

–  Vi følger særskilt med på publikasjoner fra Nature, Lancet og New England Journal of Medicine, forklarer Bergersen. Det er tidsskrifter som tradisjonelt er til å stole på.

Tverrfaglig

Forskningsdekanen trekker frem at sammensetningen av vitenskapskomiteen med tre forskere fra institutt for oral biologi og tre fra institutt for klinisk odontologi gjør komiteen spesielt godt egnet til å analysere Covid-19 resultatene.

–   Ikke bare er denne komiteen faglig sterk, sier Bergersen. Men det er også en veldig inspirerende komite å arbeide sammen med.

Komiteen har allerede lagt ned et solid stykke arbeid, gjennom ulike sammendrag fra overnevnte tidsskrifter. Det kommer ny kunnskap til og komiteen leser ny forskningslitteratur som er viktig for det odontologiske fakultet. 

Avslutningsvis trekker forskningsdekanen frem at også fakultetet driver egen forskning knyttet til pandemien.  

–  Både forskningsmiljøet rundt Fernanda Petersen og lukt og smaksforsker Bano Singh har bidratt inn mot Covid-19 forskningen, og det gjør meg både stolt og glad, når våre egne forskere bidrar med forskning med kvalitet i kampen mot Coronaviruset, avslutter Bergersen.

Publisert 29. sep. 2020 14:34 - Sist endret 29. sep. 2020 14:34