Canvas strukturmal

Dette er et forslag til mal basert på en av flere mulige måter å strukturere et "emne" i Canvas.  

Nivå 1 – Moduler som navngis:

«SEM [navn på temaområde/-er]» eller «FOR [navn på temaområde /-er]» + navn foreleser

Nivå 2 - Under hver modul opprettes sider. Eksempler på overskrifter:

Side 1: «Forelesning» eller «Seminar» eller «Kurs»

Side 2: «Obligatorisk» eller «Anbefalt litteratur»

Side 3: «Gruppeundervisning»

Side 4: «Oppgaver, quiz»

Nivå 3 -  opplasting filer under siden:

Husk i filnavnet: Forelesningsnavn og dato for avholdt undervisning.

Se bildet nedenfor for eksempel på beskrevet struktur:

Publisert 28. apr. 2021 10:57 - Sist endret 28. apr. 2021 10:57