Fritak fra undervisning på religiøse høgtidsdager

Fritak fra undervisning/utsatt eksamengrunnet helligdager vurderes av Kunnskapsdepartementet som særskilte behov som institusjonen skal søke å tilrettelegge for så langt det er mulig og rimelig.

Det kan innvilges fritak for obligatorisk undervisning og utsettelse av eksamen når slike aktiviteter faller på religiøse høytidsdager. Det kan søkes om fri fra studier inntil 2 dager per studieår, og det kan innvilges 1 fridag per religiøse høytidsdag.

Begrunnet søknad må sendes senest 2 uker før for å sikre gjennomførbarhet i tilretteleggingen. Søknad sendes til fagleder og/eller klinikksjef som beslutter i hvert enkelt tilfelle.

 

Studenter på emnene OD1100 og OD2100:

Grunnet felles undervisning med MED- og ERN-studenter i 1.-3. semester gjelder andre regler for fritak. Muligheten til å søke om fritak fra undervisning på religiøse høytidsdager med inntil to dager inntrer først etter at fellesundervisningen er slutt, dvs fra medio november i 3. semester og ut studieløpet. 

Publisert 3. mai 2022 16:19 - Sist endret 4. mai 2022 10:41